sk en de fr
fb myspace

Trnava

Trnava (maď. Nagyszombat, nem. Tyrnau, lat. Tyrnavia) je jedno z najvýznamnejších miest Slovenska, leží v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej výške 146 m n. m., vo vzdialenosti 45 km severovýchodne od Bratislavy. Kedže Trnava je na Slovensku jedným z najdôležitých centier rímsko-katolíckej cirkvi a stojí tu množstvo jej kostolov, dostala prezývku „Malý Rím“.

História
Trnava bola prvým mestom na území dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady slobodného kráľovského mesta. Udelil jej ich v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV.  Privilégiom podriadil mesto priamo korune a vymedzil mu také práva, ktoré umožňovali rýchly rozvoj mesta. Pôvodné poľnohospodárske centrum sa začalo postupne meniť na centrum výroby, obchodu a remesiel.

Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred blížiacim tureckým nebezpečenstvom, v roku 1543, presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. Bratislava sa stala administratívnym centrom krajiny a Trnava prevzala úlohu kultúrneho a náboženského centra krajiny. 18. augusta 1561 začala sa výstavba jezuitského kolégia v Trnave na mieste dnešnej Trnavskej univerzity.

Kultúra
História divadelníctva sa v Trnave píše už od začiatku 17. storočia. V tomo čase totiž patrilo medzi najvýznamnejšie centrá jezuitského divadla v Uhorsku. V rokoch 1960 až 1965 v meste pôsobilo prvé profesionálne divadlo a to Krajové divadlo Trnava. Po jeho zániku sa rozvíjalo najmä ochotnícke divadlo. Nové profesionálne divadlo - Divadlo pre deti a mládež vzniklo v roku 1974. Po revolúcii bolo premenované na Trnavské divadlo. Dnes v meste okrem profesionálneho divadla - Divadlo Jána Palárika - pôsobí aj niekoľko ochotníckych zoskupení.

Milovníkom kultúry do pozornosti uvádzame: Divadlo Jána Palárika, Galéria Jána Koniareka, Knižnica Juraja Fándlyho, Západoslovenské múzeum, Trnavské osvetové stredisko.


Pravidelné kultúrne podujatia

* Dobrofest
* Tradičný trnavský jarmok
* Trnavská brána - medzinárodný folklórny festival
* Trnavské kultúrne leto
* Trnavské organové dni
* Lumen - medzinárodný festival gospelovej hudby
* divadelný festival DIV (divadelné inšpiratívne vystúpenia)
* Gavranfest - divadelný festival
* Noc v kine
* Improliga
* Frame - festival študentskej tvorby

Pamiatky
Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy - množstvo architektonických a kultúrnych pamiatok. Prechádzka historickým centrom, ktoré tvorí mestskú pamiatkovú rezerváciu, poskytuje možnosť zoznámiť sa s pozoruhodným architektonickým súborom, ktorý sa tu formoval niekoľko storočí. Takmer pravidelný pôdorys centra mesta je vymedzený mestským opevnením. Návštevníci si môžu prezrieť: mestskú vežu, radnicu, barokový komplex budov Trnavskej univerzity, trnavské kostoly, pomník Antona Bernoláka.